Zicht op eigen kracht

Opnieuw uw balans ervaren

Even voorstellen

Ik ben Saskia Vincken (1964) en heb voor de afronding van mijn studie Psychosociaal therapeut een eindscriptie geschreven over Ont-dekken van Eigen Kracht.

Wat helpt mensen om hun Eigen Kracht (weer) te gaan voelen?

Duidelijk werd dat er vele hulpbronnen zijn om vanuit Eigen Kracht te gaan handelen. Dit is een uniek proces met een eigen tijd.


Mijn persoonlijke ervaring is dat

aandacht

en

aanraking

vaak


sleutelwoorden zijn om bewust te worden wat er van binnen leeft (emoties, gevoelens, verlangens) en feitelijk naar buiten wil. De energie kan dan weer gaan stromen.


We zijn meer in contact met onszelf (en zo ook met anderen), ons (zelf)vertrouwen neemt toe en we vervolgen stap voor stap onze weg.


Met mijn energie/bewustwordingswerk, gebaseerd op aandacht en aanraking, bied ik mensen een rustmoment waarin er

tijd is om samen stil te staan bij wat er nu speelt en hoe verder.


Mijn werkwijze is om vanuit een open hart die veiligheid te bieden waarin Eigen Kracht (opnieuw) ervaren mag worden.


Graag ont-moet ik je.